โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu May 21, 2009 3:14 pm

  รางวัลซีไรต์
  ประวัติรางวัลซีไรต์
  ซี ไรต์ หรือชื่อเดิมในภาษาไทยคือ "รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(S.E.A.WRITE AWARD) ซึ่งย่อมาจากคำว่า The South East Writer Award เส้นทางซีไรต์ จุดเริ่มต้นของรางวัลซีไรต์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 จัดโดยโรงแรมโอเรียลเต็ล การบินไทย และบริษัทในเครืออิตัลไทยโดยมีศาสตราจารย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุ รฉัตร ทรงเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมภาษาและ หนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
  2. เพื่อให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่ม ประเทศอาเซียน
  3. เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้ สร้างสรรค์
  4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประ เทศอาเซียน
  ประเทศที่เข้าร่วมตอนแรกมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ และไทย จนกระทั้ง พ.ศ.2529 เพิ่มประเทศบรูไนเข้ามาเป็น 6 ประเทศ จากนั้นในปี 2539 ประเทศเวียดนามก็เข้าร่วม รวมเป็น 7 ประเทศ จนมาถึงปี 2541 ซึ่งเป็นปีครบรอบ "20 ปีซีไรต์"ผู้จัดได้เชิญพม่าและลาวเข้าร่วมด้วย จึงครบทั้ง 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ขณะนั้น)ต่อมาปี 2542หลังจากประเทศกัมพูชาได้รับการรับรองเข้า เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วม ด้วยก็เป็นอันว่าซีไรต์ปีนี้มีครบทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนคณะกรรมการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2522 ศาสตราจารย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงรับเป็นประธาน ภายหลังพระองค์ท่านสิ้นชีพตักษัต ในปี 2524 หม่อนเจ้างามจิตร บุรฉัตรผู้เป็นชายา ได้ ดำรงตำแหน่งประธานสืบแทนจนถึงอนิจกรรม ในปี 2526 ประวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระกนิษฐาพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรงรับเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจนถึง พ.ศ. 2534
  พ.ศ. 2535 - 2540 ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล เป็นประธาน จากนั้นในปี 2541 ม.ล.พีระพงศ์ เกษมศรี เข้ารับช่วงเพียงปีเดียวก็ลาออก และ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร เข้ารับตำแหน่งแทนในที่ สุดรางวัลวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานของผู้เขียนได้จัดส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลซีไรต์ โดยมีคณะกรรมการในการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมภาษาและ หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจากสมาคมนักเขียนฯ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม โดยมีกติกาดังนี้ คือ
  1. ต้องเป็นงานที่ริเริ่มของผู้เขียนเออง ไม่ใช่แปลมาจากผู้อื่น
  2. ต้องเป็นงานที่สัมพันธ์กับชาติหรือภูมิภาคที่ผู้สร้างสรรค์มีภูมิลำเนา
  3. ต้องเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องสร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้อันหมายถึง นวนิยาย บทละคร และกวีนิพนธ์
  4. ต้องเป็นงานที่ดีพร้อมในช่วงเวลา 5 ปี นับจากที่ทางการเลือกสรรเป็นเกณฑ์
  5. ผลงานเคยได้รับรางวัลใด ๆ ก็ได้ที่ใช้ในขอบเขตประเทศตน
  6. ผลงานจะเขียนเป็นภาษาใดก็ได้ที่ใช้ในขอบเขตประเทศตน
  7. ผู้สร้างสรรค์มีส่วนช่วยหรือช่วยพัฒนาวัฒธรรมและวรรณกรรมของประเทศตนจากงานเขียน ของตน
  8. ผู้สร้างสรรค์จะมีเชื้อชาติศาสนา เพศใด ๆ ก็ได้ และยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งงานเข้าประกวด
  ความเป็นมาของรางวัลรางวัลซีไรท์
  ในช่วงกลางปีของทุกๆปี ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน นักอ่านมักจะรอฟังข่าวว่า
  ปีนี้หนังสือเล่มใด ผลงานของนักเขียนคนใดจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติประจำปี นั่นคือ รางวัลซีไรท์ นั่นเอง
  S.E.A. WRITE AWARD มาจากคำเต็มว่า SouthEast Asian Writers Award
  แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
  รางวัลซีไรท์ หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่
  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
  โดยมี เจตนารมย์เพื่อส่งเสริมนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรมของวรรณกรรมของภูมิภาคน
  วัตถุประสงค์มีดังนี้ คือ
  *เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
  *เพื่อให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน
  *เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะ ทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์
  *เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน
  รางวัลประกอบด้วย
  *แผ่นโลหะจารึกเป็นอนุสรณ์เกียรติประวัติ
  *นักเขียนไทยที่ได้รับรางวัลซีไรท์มีสิทธิเลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
  โดยผู้จัดจะเป็นผู้ออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร ทั้งหมด สามารถใช้สิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี
  *นักเขียนกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มารับรางวัลพร้อมกับทัศนาจรที่ประเทศไทยกับนักเขียนซีไรท์ไทย เป็นเวลา 1 สัปดาห์
  *เงินสด


  แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Sat Jul 25, 2009 8:42 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu May 21, 2009 3:15 pm

  หนังสือที่ได้รับรางวัลซไรท์ เช่น


  1.ความสุขของกะทิ คือหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2549 "ความสุขของกะทิ" วรรณกรรมไทยที่ได้รับการแปลแล้ว 4 ภาษา ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ญี่ปุ่น ผู้อ่านจากหลากหลายประเทศได้รับอรรถรสมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเรื่อง ที่ลึกซึ้งกินใจ ภาษาที่สละสลวย บรรยากาศที่ดูงดงามน่าอยู่ จนวรรณกรรมเรื่องนี้ฝ่าวงล้อมของวรรณกรรมแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการตัดฉากฉับ ไว การต่อสู้ และเวทมนตร์คาถามาได้อย่างสง่าผ่าเผย - หนังสือ book ความสุขของกะทิ


  2.แม่น้ำรำลึก คือ เป็น กวีนิพนธ์ที่นำเสนอเรื่องราวของการย้อนทวนความคิดของชายชรา กลับไปสู่ชีวิตช่วงวัยเยาว์ ให้ภาพของการฟื้นความหลังได้อย่างงดงาม ทั้งภาพที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการและจากประสบการณ์ หรือ ทั้งสองส่วนผสมผสานกัน .. บทกวีสี่สิบบทโดยประมาณ เล่าถึงเรื่องราวของความฝัน ความสุข และ ความรู้สึกสะทกสะเทือนที่จบในตัว เหมือนหยิบภาพแต่ละภาพมาต่อกันจนเป็นภาพใหญ่ของชีวิต เรื่องราวทั้งหมดปรากฏอยู่ในภาค ปฐมบท และสรุปปิดฉากในภาค ปัจฉิมบท ซึ่งเป็นภาพของชายชราบนเก้าอี้โยกริมระเบียงที่บ้านชายน้ำในเวลาพลบค่ำ ย้อนพิจารณาไปถึงเรื่องราวกึ่งสุขกึ่งเศร้าเหล่านั้น แล้วทิ้งค้างไว้ให้ผู้อ่านได้จินตนาการต่อไป


  3.ใบไม้ที่หายไป คือ บทกวีที่สะท้อนความคิด ความหวัง และปลุกจิตสำนึกของหนุ่มสาวในยุค 14 ตุลา ให้เชื่อมั่นในศรัทธาอันบริสุทธิ์ของตนเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมที่ มืดมนให้สว่างไสวด้วยพลังของหนุ่มสาว
  บางส่วนจากคำประกาศรางวัลซีไรต์
  กวีนิพนธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเชิงบันทึกของชีวิตตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2529 ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มก้าวหน้ามีอุดมการณ์สูงสุด จวบจนกระทั่งได้ตระหนักความจริงของชีวิตที่ถูกธรรมชาติกำหนด
  สาระของบันทึกนี้มีทั้งความใฝ่ฝัน ปรัชญาชีวิต และอุดมการณ์ของคนหนุ่มสาว และตัวผู้เขียนเองก็ได้ปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้นอย่างถึงที่สุด จึงได้พบว่าทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังเช่นชีวิตของผู้เป็นแม่นั้น ไม่เพียงแต่กำหนดอนาคตของลูกเท่านั้น หากรวมทั้งชีวิตตนเองและผู้ใกล้ชิด
  นอกจากนั้นแล้ว บทกวีเหล่านี้ยังมีคุณค่าในด้านการปลุกสำนึกของสังคมเกี่ยวกับฐานะและบทบาทใหม่ของผู้หญิง
  ผู้ประพันธ์มีความกล้าที่จะเปิดเผยและถ่ายทอดประสบการณ์จากความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ตลอดจนความหวังของตนเองที่จะประสบ


  4.ช่างสำราญ คือ เป็นนวนิยายที่แบ่งเป็นตอนๆ โดยผู้เขียนมองเห็นว่ามนุษย์ยังเลวร้ายเกินไป และสะท้อนให้ความโอบอ้อมอารีของสังคมไทย แต่ละตอนกล่าวถึงชีวิตของคนในชุมชน โดยเริ่มเรื่องจากเด็กวัย 5 ขวบ คือเด็กชายกำพล ช่างสำราญ ที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ใน "ชุมชนห้องแถวคุณแม่ทองจันทร์ " เพราะแม่มีชู้ พ่อหอบน้องเงียบหายไป กำพล ต้องกลายเป็นเด็กจรจัด เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ ให้เขามีผู้ปกครองหลายคน ในบทท้ายได้ปิดเรื่องที่หญิงสาวที่พยามปืนกำแพงและตกมาตาย ส่วนกำพลเป็นไข้และรู้สึกว่า วิญญาณของเขาล่องลอยไปพบหน้าใครต่อใคร แต่ยกเว้นพ่อแม่และน้อง ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ผู้เขียนได้แทรกอารมณ์ขันไว้ในบ้างตอน เช่น ตอนที่กำพล เลี้ยงจิ้งหรีดไว้ โดยนำชื่อครอบครัวของเขามาตั้งชื่อจิ้งหรีด แต่เมื่อมีคนซื้อจิ้งหรีดไป กลับนำไปทอดและเรียกเขากินด้วย
  ความสำเร็จ


  5.แผ่นดินอื่น คือ แผ่นดินอื่น หนังสือรวมเรื่องสั้นประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง ที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม นำเสนอชีวิตหลากหลายด้วย แนวธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่า และคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ชี้ให้เห็นว่าสังคมแม้ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไมตรีสัมพันธ์ เป็นเรื่องสั้นที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การนำเสนอรายละเอียดประณีต เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้ภาษาถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกได้อย่างงดงาม เป็นต้น

  แหล่งอ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Thu May 21, 2009 5:36 pm

  ข้อมูลอย่างนี๊!(。╥ω╥。)


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Sat May 23, 2009 9:00 pm

  สะสะสุดยอดด Shocked Shocked cheers


  ==============================================================================================================  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu May 28, 2009 4:16 pm

  รวมรายชื่อหนังสือที่ได้รางวัล ซีไรต์

  พ.ศ. 2522 ลูกอีสาน คำพูน บุญทวี
  พ.ศ. 2523 เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  พ.ศ. 2524 ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง อัศศิริ ธรรมโชติ
  พ.ศ. 2525 คำพิพากษา ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 1)
  พ.ศ. 2526 นาฏกรรมบนลานกว้าง คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสศิลป์ธร)
  พ.ศ. 2527 ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์
  พ.ศ. 2528 ปูนปิดทอง กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์)
  พ.ศ. 2529 ปณิธานกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
  พ.ศ. 2530 ก่อกองทราย ไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์)
  พ.ศ. 2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก นิคม รายยวา
  พ.ศ. 2532 ใบไม้ที่หายไป : กวีนิพนธ์แห่งชีวิต จิระนันท์ พิตรปรีชา
  พ.ศ. 2533 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน (อัญชลี วิวัธนชัย)
  พ.ศ. 2534 เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน มาลา คำจันทร์ (เจริญ มาลาโรจน์)
  พ.ศ. 2535 มือนั้นสีขาว ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)
  พ.ศ. 2536 ครอบครัวกลางถนน ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย)
  พ.ศ. 2537 เวลา ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 2)
  พ.ศ. 2538 ม้าก้านกล้วย ไพวรินทร์ ขาวงาม
  พ.ศ. 2539 แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
  พ.ศ. 2540 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 1)
  พ.ศ. 2541 ในเวลา แรคำ ประโดยคำ (สุพรรณ ทองคล้อย)
  พ.ศ. 2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 2)
  พ.ศ. 2543 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล
  พ.ศ. 2544 บ้านเก่า โชคชัย บัณฑิต' (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์)
  พ.ศ. 2545 ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น
  พ.ศ. 2546 ช่างสำราญ เดือนวาด พิมวนา
  พ.ศ. 2547 แม่น้ำรำลึก เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
  พ.ศ. 2548 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท)
  พ.ศ. 2549 ความสุขของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ
  พ.ศ. 2550 โลกในดวงตาข้าพเจ้า มนตรี ศรียงค์
  พ.ศ. 2551 เราหลงลืมอะไรบางอย่าง วัชระ สัจจะสารสิน(วัชระ เพชรพรหมศร)


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu May 28, 2009 4:39 pm

  มีอยู่ 2 ท่านที่ได้ ซีไรต์ 2 ครั้ง คนแรกคือ ชาติ กอบจิตติ คนนี้เป็นนักเขียนโดยอาชีพเลย ลองดูมาดพี่ท่าน เท่ห์มาาาาก...  สมัยคุณพ่อ คุณแม่หนุ่มๆ คงได้ดูเรื่องคำพิพากษาที่ ช่อง 3 นำมาสร้างเป็นละคร ติดกันงอมแงม ไม่แพ้ละครนิยายรัก อย่างโสภี พรรณราย พระเอก กษมา นิสัยพันธ์ แจ้งเกิดเลย เสียดายหาภาพไม่ได้ หาได้แต่ภาพนี้ ตอนนำมาสร้างหนังครั้งแรก อรุณ ภาวิไล เล่น กับ อภิรดี  มาถึงรุ่นใหม่อีก ตั๊ก บงกช เล่นเป็น สมทรง


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu May 28, 2009 4:50 pm

  อีกคนที่ ได้ 2 ซีไรต์ คือ วินทร์ เลียววาริณ คนนี้ ชาวบดินทร์ คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะ เป็นศิษย์เก่า ในหนังสือครบรอบของโรงเรียน ที่แจกเมื่อปีที่แล้วก็มีบทความพี่วินทร์เขียนอยู่....
  ความจริง คุณ วินทร์ มีอาชีพเดิมเป็นสถาปนิก แต่ทำงานทางด้านงานโฆษณา ... ช่วงหลังๆนี้ เห็นว่าลาออกจากงานทั้งหมด มาเขียนหนังสือเป็นอาชีพเลย


  ระยะหลังๆจึงมีงานเขียนออกมามากมาย และ มีการตั้งสำนักพิมพ์ ของตัวเอง ใครไปงานสัปดาห์หนังสือ คงเห็น บู้ท สำนักพิมพ์ วินทร์ เลียววาริณ


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Mon Jun 08, 2009 2:28 pm

  ข้อมลดีจังเลย
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jun 11, 2009 9:35 pm

  พูดถึง ซีไรต์ เล่มล่าสุด


  เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ วัชระ สัจจะสารสิน ซึงเป็นงานเขียน ถึงความเป็นไปของสังคมเพื่อตั้งคำถามกับประชาธิปไตย ในสายตาของคนรุ่นใหม่.....

  วัชระ ถือได้ว่าเป็นนักเขียนที่อายุยังน้อย ชื่อ วัชระ สัจจะสารสิน เป็นนามปากกาของ "วัชระ เพชรพรหมศร" เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่อำเภอควนเนียง จ.สงขลา รับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง และเขียนเรื่องสั้นเป็นงานอดิเรก และ เคยทำงานพิสูจน์อักษรในสำนักพิมพ์นาคร และประจำกองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์แม็กกาซีน สมัยที่กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (อีก1ในเจ้าของรางวัลซีไรต์) เป็นบรรณาธิการ  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jun 11, 2009 9:47 pm

  วัชระ สัจจะสารสิน ไม่ได้ถือว่าเป็นนักเขียนอายุน้อยที่สุด ที่ได้รางวัล ซีไรต์ วัชระ เกิด ปี 2518 ได้ ซีไรตืเมื่อ 2551 นับรวมอายุ 33ปี
  คนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ที่อายุน้อยที่สุด ก็คือ...... ปราบดาหยุ่น... ผู้ที่เป็นไอดอลของคนวัยทีนทั้งหลายนั่นเอง.....
  ปราบดา ได้รับรางวัลซีไรต์ จากเรื่อง ความน่าจะเป็น

  ในปี 2545 ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 29 ปี เท่านั้น..... ด้วยบุคลิก การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ในแบบปราบดา ในช่วงนั้น ปราบดา สามารถปลุกกระแส วรรณกรรม ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาได้เป็นอย่างดี และ เหมือนกับบอกว่า ซีไรต์ ไม่ได้จำกัดวงอยู่เฉพาะนักเขียนรุ่นใหญ่ เท่านั้น หากคุณแน่พอ คุณก็มีสิทธิ์.....  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  kyukie_narak !!
  ....
  ....

  Posts : 145
  Joined : 03/03/2009
  Location : >,.< !!!~
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  kyukie_narak !! on Sun Jul 26, 2009 9:12 pm

  สุดยอดด ดด !

  O_O
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 05, 2009 1:12 pm

  เล็กๆน้อยๆ จากนักเขียน 2 ซีไรต์ วินทร์ เลียววาริณ  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Mon Aug 17, 2009 10:17 am

  ให้ข้อคิดได้ดีมาก
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Aug 28, 2009 9:17 pm

  มาถึงซีไรท์ ปีนี้ ประกาศแล้วครับ  นวนิยายเรื่อง"ลับแลลูกน้ำแก่งคอย"เอาชนะใจกรรมการได้ ได้นำเสนอมิติอันซับซ้อนของตัวตนมนุษย์ที่แยกไม่ออกจากรากเหง้า ชาติพันธุ์ ชุมชน ความเชือ

  อุทิศ เหมะมูล เล่าเรื่องชีวิต มนุษย์ที่ต้องเผชิญความคาดหวัง ซึ่งไม่อาจต้านทานได้ และพยายามดิ้นรนหาทางออก ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่อง อันแสนแยบยล สร้างตัวละครที่มีเลือดเนื้อ และอารมณ์ราวกับมีตัวตนจริง สร้างฉากและบรรยากาศได้อย่างมีชีวิตชีวา ใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง แสดงจินตนการอย่างกระจ่างและงดงาม

  "อุทิศ"เกิดเมื่อ 2518 ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนแก่งคอย จ.สระบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิชาจิตกรรม จากคณะจิตกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร

  ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ใน กรุงเทพฯ และยังคงทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลงานรวมเล่มที่ผ่านมาคือ ผลงานเรื่องสั้น ปริมาณรำพึง ของสำนักพิมพ์ หวีกล้วย และ ผลงานเรื่องไม่ย้อนคืน จากแพรวสำนักพิมพ์ ส่วนนวนิยาย ได้แก่เรื่อง ระบำเมถุน จากสำนักพิมพ์ สเกร และกระจกเงา / เงากระจก จากสำนักพิมพ์ หวีกล้วย และบทความ ได้แก่ 151 CINEMA จากสำนักพิมพ์ open books และ OUPSIDER IN CINEMA จาก open book เป็นต้น


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  >Useless<
  .....
  .....

  Posts : 3666
  Joined : 03/02/2009
  Location : Somewhere in someone's heart :P
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  >Useless< on Fri Aug 28, 2009 9:21 pm

  หนังสือมีสาระ

  เราจะได้อ่านมั้ยเนี่ย

  ~อะเชิพ อะเชิพ~


  ==============================================================================================================
  I am "Useless", but you are "Priceless".
  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Thu Sep 10, 2009 8:33 am

  ในห้องสมุดมีให้ยืม ตรึมเลย
  avatar
  -Kitty*w*-
  .....
  .....

  Posts : 576
  Joined : 24/05/2009
  Location : ในทีวี
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  -Kitty*w*- on Thu Nov 26, 2009 5:05 pm

  สุโค่ย!!!!ในที่สุดก็หาเกี่ยวกับรางวัลซืไรท์ได้ซ้าที คิตี้เมื่อยเลย
  avatar
  snw.bbb<3
  .
  .

  Posts : 1
  Joined : 03/11/2009
  Location : โลกของชายนี่ !! ;D
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  snw.bbb<3 on Mon Nov 30, 2009 3:53 pm

  ขอบคุณฮับ ! ;DD
  เอาไปทำงานได้ 555555

  Pre_cadet53
  .
  .

  Posts : 1
  Joined : 29/11/2009
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Pre_cadet53 on Tue Dec 01, 2009 12:06 am

  ขอบคุณมากค่าาาา ~
  ><
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#2 "ซีไรต์"

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Dec 01, 2009 2:01 pm

  โอ้ว..... ผิดพลาดอย่างแรง...

  มีผู้แจ้งว่า ชาติ กอบจิตติ ตอนแกได้ซีไรท์ครั้งแรก ในปี 2525 อายุเพิ่งจะ 28 ปีเอง อ่อนกว่า ปราบดา ตั้งหลายปี
  ใช่ครับ ผมลืมนึกถึงอายุแกไปเลย ก็พี่ท่านดูกร้านโลกมาก แถมตอนได้ซีไรท์ ก็ไม่มีใครวิพากวิจารณ์ ว่าเด็กจัง เหมือนตอนที่ปราบดาได้ซีไรท์


  ... รู้ไหม การศึกษาสายวิชาใด ไม่มีนักเขียนซีไรท์ เลย....
  ..... วิทยาศาตร์
  ...... ผิดครับ จิระนันทร์ พิตรปรีชา เรียนคณะวิทยาศาตร์ เตรียมเภสัช  ... รู้ไหม การศึกษาสายวิชาใด มีนักเขียนซีไรท์มากที่สุด เลย....
  ..... ศิลปะ
  ...... น่าจะใช่ วาณิช จรุงกิจอนันต์, อังคาร กัลยาณพงศ์, ปราบดา หยุ่น, ชาติ กอบจิตติ, อุทิศ เหมะมูล ล้วนเรียนมาทางศิลปะ นับรวม วินทร์ เลียววาริณ ที่เรียนทางสถาปัตย์อีกคน


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 7:52 am