หลักสูตรคณิตฯม.2เทอม1

  Share
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  หลักสูตรคณิตฯม.2เทอม1

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Thu May 21, 2009 11:43 pm

  เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 1 )


  เลขหลัก ( พื้นฐาน )

  บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ (สอบย่อยครั้งที่1เก็บคะแนน10%)
  1. อัตราส่วน
  2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
  3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
  4. สัดส่วน
  5. ร้อยละ

  บทที่ 2. การวัด(สอบย่อยครั้งที่2เก็บคะแนน10%)
  1. ความเป็นมาของการวัด
  2. การวัดความยาว
  3. การวัดพื้นที่
  4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
  5. การวัดเวลา

  บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม(สอบก.ค.52ก่อนกลางปีเก็บคะแนน10%)
  1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
  2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

  บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต(ส่งชิ้นงานเก็บคะแนน10%)
  1. การเลื่อนขนาน
  2. การสะท้อน
  3. การหมุน

  บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ(สอบก.ย.52กลางปีเก็บคะแนน10%)

  1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
  2. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
  3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
  4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
  5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน  คณิตฯเพิ่มเติม เทอม1

  บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง( สอบ ก.ค.52 )
  1. สมบัติของเลขยกกำลัง
  2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
  3. สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

  บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม(สอบก.ย.52)
  1.ทบทวนพหุนาม
  2.การคูณพหุนาม
  3.การหารพหุนาม
  4.เศษสวนของพหุนาม
  5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
  6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ( สอบ ก.ค.52 )
  1. อัตราส่วน
  2.ร้อยละ
  3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

  บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต (ไม่สอบ)
  1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
  2.การประยุกต์ของการสะท้อน
  3.การประยุกต์ของการหมุน
  4. เทสเซลเลชัน

  หมายเหตุ: การสอบคณิตฯพื้นฐานที่รวบรวมนี้ได้จากหนังสือเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข-ซึ่งมีความชัดเจนดีแม้บางเรื่องจะสลับที่กับในตำราที่ใช้เรียนแต่หัวข้อทั้งหมดก็ครบถ้วน พิจารณาจากการสอบน่าจะเรียนบทที่1,3 แล้วไปบทที่2,4อย่างไรก็ตามควรถามครูผู้ผู้สอน
  แต่การสอบคณิตฯเพิ่มเติมไม่สามารถนำข้อมูลในหนังสือเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขนั้นมาใช้ได้เพราะหัวข้อคณิตฯที่เรียนทั้งปีระบุไว้5เรื่องแต่การสอบมี8ครั้งและส่งชิ้นงานมี2ครั้ง หัวข้อคณิตฯมีไม่ครบถ้วน สำรวจแล้วหนังสือนี้น่าจะตกหัวข้อเรื่องในบทที่3และ4 เทอม1ไป จึงนำข้อมูลของครูผู้สอนในห้องที่แจ้งน.ร.ว่าสอบเรื่องใดเมื่อไรมาเป็นข้อมูลสุดท้าย และน่าจะเรียนบทที่1,3แล้วไปบทที่2
  หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ......noo1-7
  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  Re: หลักสูตรคณิตฯม.2เทอม1

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Fri May 22, 2009 11:01 am

  ดีใจจังเลยที่มีคนอ่านเล่มนี้เหมือนกัน ที่จริงมีรายละเอียดวิชาอื่นๆอีกด้วย ตั้งใจว่าจะไปเล่าให้ฟังวันที่ 30 ที่จะประชุมกันค่ะ cheers cheers
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: หลักสูตรคณิตฯม.2เทอม1

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Sat May 23, 2009 8:42 am

  =]


  ==============================================================================================================
   เวลาขณะนี้ Sun May 27, 2018 4:18 am