การอ่านหนังสือ

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  การอ่านหนังสือ

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun May 31, 2009 9:37 pm

  ท่านผู้ปกครองส่งมาให้วานช่วยลง.......

  1. การอ่านหนังสือให้เก่ง


  วิธีการอ่านหนังสือให้ทน ให้เก่ง ให้ประสบผลสำเร็จ
  ปัจจุบันเด็กไทยอ่านหนังสือมากขึ้น แต่เป็นการอ่านตามกระแส จึงขอให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองหันมาอ่านหนังสือให้มาก การศึกษาในระบบหน่วยกิต เน้นการฟังเพียง 1 ส่วน อีก 2 ส่วนให้อ่านเพื่อทำรายงานการค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งมีมากขึ้นตลอดเวลา และที่สำคัญคือต้องฝึกให้อ่านได้เร็วขึ้น

  อุปสรรคและปัญหา
  เหตุแห่งการอ่านหนังสือไม่เก่ง มาจาก การไม่ยอมอ่าน อ่านไม่ออก มีความผิดปกติทางสายตา อ้างว่าไม่มีหนังสืออ่าน ไม่มีเวลาอ่าน(ติดทำงาน) ไม่มีที่อ่าน(อ้างว่าร้อนหรือเสียงดังมาก) เป็นคนอ่านช้า อ่านแล้วไม่เข้าใจ อ่านเพื่อฆ่าเวลาไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

  ประโยชน์ที่จะได้จากการอ่าน
  เป็นประโยชน์ในการเข้าสังคม เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับตัวเรา และที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือ สอบได้

  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ต่อ.....


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: การอ่านหนังสือ

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun May 31, 2009 9:44 pm

  บันได 9 ขึ้นในการอ่านให้เก่ง (ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อจ. ธรรมศาสตร์) แนะนำไว้ดังนี้

  1. ในขณะที่อ่านให้คิดตาม หรือคิดแย้ง

  2. ทำใจให้แจ่มใส เพื่อสมองจะได้ทำงานดี พ่อ แม่ ครู อาจารย์ จึงควรหาวิธีชวนให้อ่านได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งการอ่านจะไม่เกิดผลเลย หากเป็นการถูกบังคับให้อ่าน เพราะเด็กจะต่อต้าน

  3. พยายามอ่านหนังสือทุกชนิด อย่าติดประเภทหนังสือ ให้สร้างความสนใจในทุกวิชา เพราะบางคนไม่ชอบวิชาใดก็ไม่ยอมอ่าน

  4. หากอ่านไม่เข้าใจ ไม่ทราบความหมายคำศัพท์ใด ให้อ่านโดยเดาความหมายของศัพท์ที่ยากด้วยตนเองไปก่อน เพื่อเป็นการฝึกสมอง ตัวกุญแจที่ไขไปสู่คำเฉลย เรียกว่า บริบท ข้อความแวดล้อมหรือข้อความที่ยากเหล่านี้ ถ้าอ่านให้หมดย่อหน้าก่อนอาจทำให้เข้าใจความหมายได้ เพราะผู้เขียนเขาซ่อนสาสน์เอาไว้ ให้อดทนหน่อย แล้วเราจะอ่านเร็วขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดพจนานุกรมตลอดเวลาเนื่องจากติดศัพย์

  5. อย่าอ่านโดยจี้เป็นคำ ๆ ให้อ่านโดยกวาดสายตา อ่านทีละกลุ่มคำ วลี ประโยค พัฒนาตามความสามารถ อายุ ความเร็วในการอ่าน ความบีบคั้นของสถานการณ์ อ่านตามเวลา เมื่อนั้นเมื่อนี่ โดยเฉพาะใกล้เวลาสอบ ปัจจุบันข้อสอบแต่ละข้อมีหลายบรรทัด จึงต้องพยายามหาใจความสำคัญให้ได้ โดยการกวาดสายตา อ่านทีละคำ ทุกคำ จะทำให้อ่านช้า และอย่าทำปากอ่านตาม

  6. อ่านแล้วจำไม่ได้ แก้ไขได้โดย
  6.1 เอาดินสอขีดคำสำคัญที่สุด เพราะคำกุญแจ จะไขไปสู่ความสำคัญของในแต่ละย่อหน้า เรียกว่าคำกุญแจ ซึ่งข้อสอบมักจะออกโดยเน้นสาระตรงเป็นสาระความเข้าใจ แล้วมาจดทำความเข้าใจของเราเองใช้ภาษาของเราเอง เราจะเข้าในในเนื้อหานั้น ๆ ด้วยดี
  6.2 ทำสมุดบันทึกอีกเล่ม โดยอาจทำเป็นแผนภูมิ แผนผัง โครงสร้าง แผนภาพโครงเรื่อง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาเดียวกัน แบ่งเป็นเรื่อง ๆ ทำให้ไม่สับสน เช่น การแบ่งพงศ์วานรในเรื่องรามเกียรติ์ ฝ่ายไหนเป็นญาติกับใคร หรือเรื่องชีววิทยา เช่น ปลาฉลาม เป็นเผ่าพันธุ์ใด กินอะไร อวัยวะพิเศษต่าง ๆ ส่วนไหนมนุษย์เอามาใช้ได้ โดยมีปลาฉลามเป็นศูนย์กลาง จำย่อๆ จำเป็นชุดความรู้

  7. อ่านแล้วไม่เข้าใจ จำไม่ได้ ทำอย่าไร
  7.1 ให้ค้นในหนังสือ
  7.2 ค้นหาใน Internet
  7.3 ถามผู้รู้ ซึ่งได้คำตอบไปแก้ไขปัญหาของเราได้

  8. อ่านให้สนุกแบบบูรณาการ แล้วโยงเรื่องไปหากันทุกวิชา เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่รอบตัวเรา

  9. หากทำได้ตามข้อ1-8 จะทำให้มีประสบการณ์ ทำให้อ่านเก่ง ไม่ลืม และสามารถนำความรู้ไปใช้ อาจเป็นติวเตอร์สอนคนอื่นได้ ทำให้เกิดคุณค่าของชีวิต เก่งแล้วยังให้คนอื่นเก่งด้วย
  หลักการของพระยาอุปกิตศิลปสาร คือ สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งเป็นหัวใจในการศึกษาเรียนรู้ขอให้ทุกคนพยายามทำให้ได้ โดยเฉพาะการจดบันทึกไว้ เพราะสุดท้ายวันใกล้วันสอบเราสามารถนำบันทึกสั้น ๆ ที่ทำไว้มาอ่านได้ทันกับเวลา นั่นแหละคือทางทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: การอ่านหนังสือ

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun May 31, 2009 9:47 pm

  วิธีชักชวนให้รักการอ่าน

  1. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการอ่าน และสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านมาก่อน รวมทั้งเด็ก ๆ ให้ พยายามหาหนังสือการ์ตูนหรือนิทานมาให้อ่านเพื่อให้เกิดความเคยชิน โดยอาจสมมติให้ผู้อ่านเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่อง จะก่อให้เกิดความสนุกในการอ่านต่อ
  2. สำหรับนักเรียนในโรงเรียนควรหาหนังสือนอกเวลามาให้อ่าน โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน โดยแบ่งจำนวนหน้าให้อ่านเท่า ๆ กัน และอ่านต่อเนื่องกัน ให้จบ แล้วมาสรุปเนื้อหาโดยเล่าต่อ ๆ กัน การแบ่งกลุ่มการอ่านให้โดยหมุนเวียนกันไป ผลจะทำให้ผู้ที่อ่านมีความสนใจมาขอยืมหนังสือไปอ่านต่อให้จบ และการเปลี่ยนกลุ่มอ่านทำให้มีเพื่อนใหม่ ๆ มากขึ้น
  3. พยายามไปงานที่จัดเกี่ยวกับหนังสือ เพื่อให้เห็นว่ามีผู้ชอบอ่านหนังสือมากแค่ไหน มีหนังสือน่าอ่านอย่างไรบ้าง

  "คนที่ตัวเล็กที่สุด ก็สามารถทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกได้" เช่นเดียวกับ โฟโด ใน Lord of the Rings

  ความสำเร็จทุกอย่างขึ้นอยู่กับความตั้งใจ

  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: การอ่านหนังสือ

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun May 31, 2009 9:49 pm

  วิธีอ่านหนังสือให้ทน ทุกขั้นตอนต้องทำให้อยู่ในกรอบเวลา

  1. อ่านไป 10 หน้า รู้สึกว่าง่วงให้กระพริบตาถี่ ๆ 50 ครั้ง
  2. ลุกเดินไปมา ทำกิจกรรมอื่น สักระยะ
  3. แช่เท้าด้วยน้ำอุ่น สมองจะปลอดโปร่งดี
  4. ถ้าไม่หายทั้ง 3 วิธี นอนเลยเพราะอ่านไปก็ไม่รับแล้ว เนื่องจากร่างกายคงอ่อนเพลียไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลใด ๆ อีกต่อไป นักวิจัยพบว่าการอดนอนทำให้สมองรับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี จะเชื่องช้า


  bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 7:52 am