100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  Share
  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Mon Jun 15, 2009 1:55 pm

  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  4. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  8. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
  9. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  10.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  11.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  12.โรงเรียนอุดรพิทยานุ(กระผม)ล จ.อุดรธานี
  13.โรงเรียนสตรีวิทยา
  14.โรงเรียนเทพศิรินทร์
  15.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  16.โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
  17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  18.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  19.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  20.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  21.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  22.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  23.โรงเรียนนครสรรค์
  24.โรงเรียนหอวัง
  25.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  26.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  27.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
  29.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  30.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
  31.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  32.โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
  33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
  34.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  35.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
  36.โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
  37.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  38.โรงเรียนโยธินบูรณะ
  39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  40.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  41.โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
  42.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
  43.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  44.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
  45.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  46.โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  48.โรงเรียนศึกษานารี
  49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
  51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
  52.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
  53.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  54.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  56.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  57.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  58.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
  59.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
  60.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  61.โรงเรียนสกลราชวิทยานุ(กระผม)ล
  62.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
  63.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  64.โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
  65.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  66.โรงเรียนพัทลุง
  67.โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
  68.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
  69.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  70.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา (บดินทรเดชา 3 )
  71.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
  72.โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์
  73.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
  74.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  75.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
  76.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  77.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  78.โรงเรียนระยองวิทยาคม
  79.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
  80.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  81.โรงเรียนทวีธาภิเศก
  82.โรงเรียนชลกันยานุ(กระผม)ล
  83.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
  84.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
  85.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  86.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
  87.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
  88.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  89.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
  90.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
  91.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  92.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
  93.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
  94.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
  95.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  96.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  97.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
  98.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
  99.โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
  100.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Mon Jun 15, 2009 7:24 pm

  Teddy Bear พิมพ์ว่า:1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  4. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) << หุหุ น่าภูมิใจจิงเน้อ
  5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  8. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
  9. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  10.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  11.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  12.โรงเรียนอุดรพิทยานุ(กระผม)ล จ.อุดรธานี
  13.โรงเรียนสตรีวิทยา
  14.โรงเรียนเทพศิรินทร์
  15.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  16.โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
  17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  18.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  19.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  20.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  21.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  22.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  23.โรงเรียนนครสรรค์
  24.โรงเรียนหอวัง
  25.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  26.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  27.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
  29.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  30.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
  31.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  32.โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
  33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
  34.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  35.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
  36.โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
  37.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  38.โรงเรียนโยธินบูรณะ
  39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  40.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  41.โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
  42.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
  43.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  44.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
  45.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  46.โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  48.โรงเรียนศึกษานารี
  49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
  51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
  52.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
  53.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  54.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  56.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  57.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  58.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
  59.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
  60.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  61.โรงเรียนสกลราชวิทยานุ(กระผม)ล
  62.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
  63.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  64.โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
  65.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  66.โรงเรียนพัทลุง
  67.โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
  68.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
  69.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  70.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา (บดินทรเดชา 3 )
  71.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
  72.โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์
  73.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
  74.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  75.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
  76.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  77.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  78.โรงเรียนระยองวิทยาคม
  79.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
  80.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  81.โรงเรียนทวีธาภิเศก
  82.โรงเรียนชลกันยานุ(กระผม)ล
  83.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
  84.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
  85.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  86.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
  87.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
  88.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  89.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
  90.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
  91.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  92.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
  93.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
  94.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
  95.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  96.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  97.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
  98.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
  99.โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
  100.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Mon Jun 15, 2009 9:12 pm

  โอ๊ส!!!ที่ 4 (ゝω´・)b


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Mon Jun 15, 2009 9:41 pm

  โรงเรียนเราเก่งที่สุดดเรยเน้อออ


  ==============================================================================================================  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Tue Jun 16, 2009 3:45 pm

  555+ ที่4เฟ้ย
  มหิดลตกจากที่2แร้วววววววววว
  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Tue Jun 16, 2009 3:47 pm

  อ้าว เพิ่งเห็น
  ชื่อโรงเรียนเราตก"น"ตรงคำว่าบดินทร
  แก้ด้วยจ้า
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Tue Jun 16, 2009 6:09 pm

  มะบอกมะรุนะเนี่ย


  ==============================================================================================================  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Wed Jun 17, 2009 9:18 pm

  ฮ่วยๆ ท่านIce~Cream จาโพสแซงผมแล้ว
  แงๆๆๆๆ
  ผมจาเปงmodel TT^TT
  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Fri Jun 19, 2009 7:12 pm

  555+ เดี๋ยวจะแซง Sushi ให้ดู ^_^
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Sun Jun 21, 2009 4:04 pm

  เราแซงทั้งซูชิ กะ ไอติม เเร้วนะ

  55555 จาตามทันกันมั้ยเนี่ย


  ==============================================================================================================  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Sun Jun 21, 2009 7:33 pm

  Firehead พิมพ์ว่า:เราแซงทั้งซูชิ กะ ไอติม เเร้วนะ

  55555 จาตามทันกันมั้ยเนี่ย

  หัวไฟเเซงเกือบทุกคนอยู่เเล้วนิ -*-


  ปล.คนที่โพสเยอะๆยกเครติดให้กาปู้"คำถามที่ทำให้บอร์ดลุกเป็นไฟ"ด้วยล่ะ
  เพราะมันเป็นกาปู้ปั้มเรปดีๆนี่เอง -0-
  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Mon Jun 22, 2009 7:00 pm

  หัวไฟแก่แล้ว เด๋วก็อหมดไฟ ไม่มีแรงปั๊มเรปแล้ว
  ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเรากะคนอื่นๆปั๊มแซงมั่งเน้อ โหะๆๆ

  _*_ นี่คือสีหน้าของหัวไฟตอนที่อ่านเรปนี้
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Mon Jun 22, 2009 9:35 pm

  แว๊กกก

  นี่เราแก่แร้วเรอะเนี้ย
  เอ่ออ ยายก้อไม่มีอาไรจะพูด

  ก้อขออวยพรให้หลานๆที่มีความพยายามอันสูงส่ง

  ขอให้หลานๆโพสได้เยอะๆเหมือนยายละกัล
  สาธุ สาธุ๊ -//-

  ปล.ถ้าเค้าเปงยาย ไอติมก้อทวดแล้วมั่งจ๊ะ !!


  ==============================================================================================================  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Mon Jun 22, 2009 9:37 pm

  เอิ๊กส์ๆๆๆ


  ==============================================================================================================  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Mon Jun 22, 2009 9:39 pm

  กร๊ากๆๆ

  555+
  ยายกะลังปั้มเรปอยุนะจ๊ะหลานๆ -0-

  ดูเปงแบบอย่างอันดีงาม


  ==============================================================================================================  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Mon Jun 22, 2009 9:42 pm

  kanoinem พิมพ์ว่า:
  Firehead พิมพ์ว่า:เราแซงทั้งซูชิ กะ ไอติม เเร้วนะ

  55555 จาตามทันกันมั้ยเนี่ย

  หัวไฟเเซงเกือบทุกคนอยู่เเล้วนิ -*-


  ปล.คนที่โพสเยอะๆยกเครติดให้กาปู้"คำถามที่ทำให้บอร์ดลุกเป็นไฟ"ด้วยล่ะ
  เพราะมันเป็นกาปู้ปั้มเรปดีๆนี่เอง -0-

  ยายเชิดชู สันระเสินให้แล้วจร้า หลานๆ -0-

  ตามคำขอ อินดี้ -..-

  โว๊กๆๆ

  ปั้มเรปวันละนิด จิตแจ่มใสก่า -..-


  ==============================================================================================================  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Jun 23, 2009 2:14 pm

  ท่าคุณยาย ยังแรงดีอยู่ ดึกๆดื่นๆ ไม่หลับไม่นอน ยังปั้มเรปอยู่ Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

  นี่เห็นว่า ชื่อเดียวไม่พอ ไปสมัครไว้อีกชื่อหรือเปล่า Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  ปล.
  อย่าลืมดูแลห้องตามการบ้านกันด้วยน่ะคร๊าบ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Tue Jun 23, 2009 4:29 pm

  ยายเค้าคงคันเหงือก ฟันจะร่วง แล้วนอนไม่หลับ
  เลยลุกขึ้นมาปั๊มเรปตอนดึกๆ
  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Tue Jun 23, 2009 4:30 pm

  -0- อีกหน่อยปากยายคงเปงแบบนี้ 555+
  ไร้ฟัน
  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Tue Jun 23, 2009 8:49 pm

  ไม่สามารถติดต่อกับเลขหมายที่ท่านเรียกได้............................................
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Tue Jun 23, 2009 9:52 pm

  Admin พิมพ์ว่า:ท่าคุณยาย ยังแรงดีอยู่ ดึกๆดื่นๆ ไม่หลับไม่นอน ยังปั้มเรปอยู่ Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

  นี่เห็นว่า ชื่อเดียวไม่พอ ไปสมัครไว้อีกชื่อหรือเปล่า Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  ปล.
  อย่าลืมดูแลห้องตามการบ้านกันด้วยน่ะคร๊าบ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  แหมๆ คุนลุงแอดมินก้อยังสงสัยหนูเหมือนเดิม

  แต่หนุมะได้สมัครไว้ 2 อัน น้า
  พูดจริงๆ

  ส่วนห้องตามการบ้านหนูจะลงให้ทันทุกวันเลยก่า -0-


  ==============================================================================================================  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Wed Jun 24, 2009 8:55 pm

  Ice~Cream พิมพ์ว่า:ยายเค้าคงคันเหงือก ฟันจะร่วง แล้วนอนไม่หลับ
  เลยลุกขึ้นมาปั๊มเรปตอนดึกๆ

  (_______ ________!!)


  ==============================================================================================================  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Wed Jun 24, 2009 8:56 pm

  Ice~Cream พิมพ์ว่า:-0- อีกหน่อยปากยายคงเปงแบบนี้ 555+
  ไร้ฟัน

  เดี๋ยวพ่อเจี๋ยนเลยลูกกก -.-


  ==============================================================================================================  avatar
  Ice~Cream
  ....
  ....

  Posts : 160
  Joined : 24/04/2009
  Location : Vongola Famiglia , Italy นั่นแหละ
  Karma : 0

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Ice~Cream on Thu Jun 25, 2009 5:07 pm

  Firehead พิมพ์ว่า:
  Ice~Cream พิมพ์ว่า:-0- อีกหน่อยปากยายคงเปงแบบนี้ 555+
  ไร้ฟัน

  เดี๋ยวพ่อเจี๋ยนเลยลูกกก -.-
  ยายคงหมดเรงเจี๋ยนแล้วแหละ 555+
  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: 100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 52

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Thu Jun 25, 2009 7:22 pm

  ง่ะกลายเปนกาปูถล่มคุณยายซะเเร้ว - -

   เวลาขณะนี้ Mon Apr 23, 2018 4:51 am