โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 19, 2009 12:30 pm

  ดนตรีกับความฉลาด โดย น.พ. กมล แสงทองศรีกมล กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสุข คลายเครียด นอกจากนี้ระยะหลังยังมีการศึกษาวิจัยว่าดนตรียังอาจช่วยเพิ่มความฉลาดของเด็กได้ด้วยครับ เราคงเคยได้ยิน ได้ฟังงานดนตรีของคีตกวีชื่อเสียงก้องโลก นามว่าโมสาร์ท (Mozart) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1756-1791 โดยมีผู้ศึกษาวิจัยพบว่าขณะที่ฟังดนตรีของโมสาร์ทอาจมีผลดีต่อสมอง ซึ่งเรียกกันว่าโมสาร์ทเอฟเฟค (Mozart effect) เพลงของโมสาร์ทเป็นดนตรีซึ่งมีความซับซ้อนของระดับเสียง จะทำให้เกิดกระแสประสาทกระตุ้นวงจรใน สมองซ้ำๆ ช่วยการทำงานของสมองดีขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ ( spatial-temporal reasoning ) การสร้างสรรค์ภาพจากจินตนาการ การจัดส่วนต่างๆของภาพ ซึ่งก็คล้ายกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามผลดีบางอย่างของดนตรีอาจมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นต้องมีการใช้เวลากับดนตรีที่นานพอ ( เช่น 3 ปี ) จึงจะเห็นผลครับ นอกจากนี้ยังมีการทดลองในนักศึกษา36 คน โดยให้ฟังเพลง Mozart K448 ขณะทำแบบทดสอบทางสติปัญญาหรือ I.Q. test ( stanford - Binet ) พบว่านักศึกษากลุ่มนี้สามารถทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผลนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังฟังเพลงเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยสนับสนุนว่าการที่ได้ฝึกฝนทักษะทางดนตรีอาจช่วยเพิ่มความสามารถทางคณิตศาสตร์ ส่วนผลดีต่อการอ่านนั้น ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอครับ

  คุณพ่อคุณแม่บางคนได้ยินว่าดนตรีอาจมีผลดี ก็เลยเปิดเพลงให้ฟังตลอดวัน ตั้งแต่วัยทารก ว่างก็เปิดวีซีดีเพลงให้ลูกดู จนขาดการเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับลูก อย่างนี้ก็อาจเกิดปัญหาได้ครับ เพราะการศึกษาผลของดนตรีนั้นส่วนใหญ่ทำในเด็กโต ที่อายุน้อยสุดก็ประมาณ 3 ขวบครับ และเนื่องจากมันเป็นการสื่อสารทางเดียว ถ้ามากจนเกินไปก็อาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านภาษาและสังคมได้ ดังเช่นที่สมาคมกุมารแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาออกกฏและคำเตือนให้ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องการให้เด็กดูโทรทัศน์คือเด็กอายุต่ำกว่า2 ปี ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์ และเด็กที่อายุเกิน2 ปีก็ควรดูไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวันครับ อย่างไรเสียการเล่นอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับลูกก็ยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการและความฉลาดของลูกรักอยู่ดีครับ

  ปัจจุบันนี้เรามักจะไม่มองความฉลาดเพียง1-2ด้านแล้วครับ ตามที่โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ( Dr. Howard Gardner ) จึงเสนอว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดถึง 8 อย่าง 8 ด้าน หรือพหุปัญญาสมอง ( Multiple intelligences ) ดังที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วคือ

  1 ความสามารถในการใช้คำและภาษา ( Word smart )

  2 ความสามารถในการแก้ปัญหา สำรวจ คำนวณ การใช้เหตุผล (Logical / Mathematical )

  3 ความสามารถด้านการมองภาพรวม หรือมิติสัมพันธ์ (Spatial ) ศิลปะ

  4 ความสามารถด้านดนตรี ( Music )

  5 ความสามารถในการเคลื่อนไหว กีฬา ( Kinesthetic)

  6 ความสามารถด้านสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสอน ( interpersonal )

  7 ความสามารถในการรู้จักตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง ( intrapersonal )

  8 ความสามารถเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คน และธรรมชาติ ( naturalist )

  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ลูกหลานของเรามีความฉลาดรอบด้าน


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 19, 2009 12:31 pm

  ในอดีตเราอาจมีค่านิยมเกี่ยวกับดนตรีว่า เป็นศาสตร์ของคนที่เรียนหนังสือสู้คนอื่นไม่ได้ ไม่มีหัวด้านวิชาการ แต่ในวันนี้ ดนตรีถูกมองในมุมใหม่ได้รับการยกระดับเป็นวิชาของนักปราชญ์ มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ถึงคุณประโยชน์ของดนตรีในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์กันมากมาย ตลอดจนการตีพิมพ์หนังสือที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของดนตรีกับฟิสิกส์ เห็นได้ว่า นักวิทยาศาสตร์และคนรุ่นใหม่เชื่อว่า ดนตรีนั้นสร้างอัจฉริยะได้จริง

  ความฉลาดปราดเปรื่องของไอน์สไตน์ ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ นักวิทยาศาสตร์อยากทราบว่า อะไรคือสาเหตุของความฉลาดของเขา เท่าที่ทราบกันก็คือ เส้นใยประสาทในสมองของไอน์สไตน์แตกแขนงออกไปอย่างหนาแน่นและสื่อสารกันได้ดี มาก ประวัติอีกด้านของไอน์สไตน์บอกว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขามากทีเดียว

  ไอน์สไตน์เริ่ม เรียนดนตรีตั้งแต่เด็ก เริ่มด้วยเปียโน แล้วตามด้วยไวโอลินเมื่ออายุ 6 ขวบ แม่ของเขาจ้างครูมาสอนที่บ้าน ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน และวิทยาศาสตร์ เขาเรียนอย่างมีความสุข เขาเล่นไวโอลินได้อย่างยอดเยี่ยม ชื่นชอบผลงานของโมซาร์ต บีโธเฟน และบาร์ค และมีเพื่อนเป็นนักดนตรีหลายคน เขากล่าวไว้ว่า

  “หากไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ ข้าพเจ้าอาจเป็นนักดนตรี
  ฝันกลางวันเป็นดนตรี ความสุขส่วนใหญ่ในชีวิต ล้วน
  มาจากดนตรี”  ไอน์สไตน์ ไม่ได้เก่งกาจเฉพาะวิทยาศาสตร์และดนตรี หลังประสบความสำเร็จในทฤษฎีสัมพันธภาพอันโด่งดัง จนได้รับรางวัลโนเบลใน ค.ศ.1921 ไอน์สไตน์เดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ต่างๆ และมีวาทะแหลมคมที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว เช่น “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพอันหลากหลายทั้งอีคิวและไอคิวของไอน์สไตน์

  ทำไมดนตรีจึงสร้างอัจฉริยะได้

  ดนตรี มีองค์ประกอบที่สมดุล สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สมองซีกซ้ายเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน เขียน พูด การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล สมองซีกขวาเป็นการเรียนรู้ด้านความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และดนตรี เสียงดนตรีช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา ตัวโน้ต ทำนอง และจังหวะ กระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย

  การค้นคว้าทางฟิสิกส์มีผลวิจัยออก มาว่า “ดนตรีคลาสสิคมีผลต่อการทำงานของเซลล์สมองส่วนที่มีหน้าที่พัฒนาด้านมิติ สัมพันธ์ เชื่อมโยงความคิดให้เข้ากับรูปทรงและสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”

  ดนตรีที่เหมาะสมต่อพัฒนาการลูกน้อย

  ดนตรี มีหลายประเภท ที่เหมาะสมกับเด็กก็คือ ดนตรีที่มีจังหวะ ทำนอง และความกลมกลืนของเสียงอย่างมีลำดับ มีผลต่อการลำดับความคิดในสมองซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก ระบบประสาทการรับฟังของเด็กในท้องเริ่มทำงานตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 5 เดือน คลื่นเสียงที่มีโครงสร้างเหมาะสมจะกระตุ้นเครือข่ายสายใยประสาทเกี่ยวกับการ ได้ยินให้พัฒนาได้รวดเร็วขึ้น

  ดนตรีคลาสสิคมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อ พัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยเฉพาะดนตรีของโมซาร์ต อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกดนตรีแนวอื่น เช่น ดนตรีไทยเดิม ดนตรีป็อป ดนตรีแจ็ซ ให้ลูกฟังก็ได้ เมื่อลูกแสดงออกว่า ชื่นชอบเพลงแบบไหน จึงค่อยส่งเสริมไปตามแนวทางที่ลูกถนัดต่อไป

  ผลงานเพลงของโมซาร์ต มีผลต่อพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ และจะคงอยู่ได้นานก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนในช่วงอายุ 3-7 ขวบ อย่างต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไป ได้แก่ การที่เด็กได้ร้องรำทำเพลง เล่นดนตรี และประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ

  จากการทดลองพบว่า “เด็กในวัยเรียนอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ฝึกเล่นดนตรีอย่างสม่ำเสมอ จะมีคะแนนความสามารถด้านความสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นดนตรี”

  ดังนั้น การปั้นลูกน้อยสู่เส้นทางของอัจฉริยะ ดนตรีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ มีบทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างมาก การดูแลเอาใจใส่ รู้จักกระตุ้น และต่อยอดลูกน้อยด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่โดย ตรง ดนตรีกับเด็ก ณ วันนี้ จึงเป็นมากกว่าเครื่องมือกล่อมเด็ก หรือกิจกรรมเสริมยามว่างของเด็ก ดังที่เคยเป็นมา


  รู้จักโมซาร์ต อัจฉริยะแห่งโลกดนตรี

  วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมซาร์ต (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นชาวออสเตรีย มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.
  1756-1791บิดาของโมซาร์ตเป็นนักดนตรีประจำสำนักของอาร์คบิชอปแห่งซาลสบวร์กและสอน
  ดนตรีให้โมซาร์ตเมื่ออายุ 4 ขวบ โมซาร์ตฉายแววอัจฉริยะตั้งแต่เล็ก สามารถแต่งบทเพลงคลาสสิค
  เช่น ซิมโฟนี โซนาตา ได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี ด้วยเหตุนี้ บิดาจึงพาโมซาร์ต
  ออกเดินทางไปแสดงดนตรียังราชสำนักต่างๆ ทั่วยุโรป จนมีชื่อเสียงในฐานะนักดนตรีอัจฉริยะเป็น
  อย่างมาก

  ในวัยหนุ่มโมซาร์ตย้ายมาใช้ชีวิตในกรุงเวียนนา และเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 30 กว่าปี ฝากผลงานการ
  ประพันธ์เพลงคลาสสิคไว้ถึง 600 กว่าชิ้น ว่ากันว่า เขาแต่งเพลงได้รวดเร็วดั่งสายน้ำราวกับว่า โน้ตเพลง
  ที่ลงตัวเหล่านั้นสมบูรณ์แบบตั้งแต่อยู่ในหัวของเขาแล้ว

  เมื่อนักวิทยาศาสตร์สนใจใคร่รู้ถึงอิทธิพลของดนตรีมีผลต่อการทำงานของสมองอย่างไร ก็ได้ทำการ
  ค้นคว้าวิจัยบทเพลงทั้งหมดของเขาและพบว่า บทเพลงเปียโน โซนาต้า ในบันไดเสียง D Major
  หมายเลข K 448 มีความสดใส ร่าเริง มีความซับซ้อนของดนตรีพอเหมาะพอดี โครงสร้างทุกอย่างของ
  เพลงสมบูรณ์แบบ มีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของมนุษย์ และเรียกการค้นพบนี้ว่า
  “โมซาร์ตเอฟเฟค”


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 19, 2009 12:37 pm

  ทราบมาว่า นักเรียนในห้องมีการเรียนดนตรีกันพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี.....

  ฝาก คลิปไว้เป็นแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่เรียน ไวโอลิน

  บทเพลง Zigeunerweisen Op.20 แต่งโดย Sarasate ถือว่าเป็น สุดยอดบทเพลง ของนักไวโอลิน
  ยาวหน่อย ต้องฟังให้จบ นาทีที่ 4.30 เป็นต้นไป ไพเราะมาก นาทีที่ 6.30 จนจบ ถือว่าสุดยอดฝีมือเท่านั้นที่สามารถ....


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 19, 2009 12:39 pm

  นี่สำหรับ ผู้เรียนกีตาร์  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 19, 2009 12:43 pm

  แล้วสุดท้ายสำหรับผู้ที่เรียน เปียโน

  เพลง rondo alla turk ของ Mozart คงเคยได้ยินกัน
  แต่นี่ เป็น คลิป ในห้องซ้อม เล่นในแบบ ตามใจฉัน  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Wed Aug 19, 2009 5:00 pm

  เหอๆ แล้วเคาะหม้อกับกระทะเป็นดนตรีรึเปล่านี่

  ยังไม่ได้ดูเลยอะ - -"
  avatar
  Poring~Raider*
  .....
  .....

  Posts : 498
  Joined : 08/02/2009
  Location : ข้างๆมิกุจัง=[]=!!
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Poring~Raider* on Wed Aug 19, 2009 6:57 pm

  ได้ความรู้มากค่ะ...ชอบตัวอย่างทุกเพลง...ไพเราะ

  ขอบคุณคุณลุงadmin...ให้สิ่งดีๆเสมอ


  ==============================================================================================================
  avatar
  >Useless<
  .....
  .....

  Posts : 3666
  Joined : 03/02/2009
  Location : Somewhere in someone's heart :P
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  >Useless< on Wed Aug 19, 2009 7:01 pm

  อยากเรียน กีตาร์ หง่ะ

  ~อะเชิพ อะเชิพ~


  ==============================================================================================================
  I am "Useless", but you are "Priceless".
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Wed Aug 19, 2009 9:16 pm

  เราว่ากลองน่าหนุก~

  เห็นพี่ควงไม้กลองอย่างมันส์อ่า~


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Wed Aug 19, 2009 9:17 pm

  คุคุ
  ชอบฟัง
  ไม่ชอบเล่น5555


  ==============================================================================================================  avatar
  Teddy Bear
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 03/02/2009
  Karma : 0

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Teddy Bear on Wed Aug 26, 2009 10:03 am

  เพลงที่เล่นไวโอลิน ที่คุณลุงว่าไพเราะมาก มีเป็นเพลงไทยด้วย
  เป็นหนึ่งในเพลงที่ดังมากจากการนำเพลงคลาสสิคมาแปลงและดังมาก
  คือเพลง"คิดถึง"
  ทุกคนคงเคยได้ยินเพลงนี้แน่ๆ..

  มี"ข้อมูล"เขียนถึงเพลงนี้สั้นๆว่า ....
  คิดถึง (จันทร์กระจ่างฟ้า)
  ทำนอง : นำมาจากเพลงสากล "Gypsy Moon"
  คำร้อง : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  .....................................

  จันทร์กระจ่างฟ้า นภาประดับด้วยดาว
  โลกสวยราวเนรมิตประมวลเมืองแมน
  ลมโชยกลิ่นมาลากระจายดินแดน
  เรียมนี้แสนคะนึงถึงน้องดวงจันทร์

  งามใดหนอ จะพอทัดเทียบเปรียบน้อง
  เจ้างามต้องตาพี่ไม่มีใครเหมือน
  ถ้าหากน้องอยู่ด้วยและช่วยชมเดือน
  โลกจะเหมือนเมืองแมนแม่นแล้วนวลเอย

  -----------
  เพลง"คิดถึง" นี้นำมาจาก Zigeunerweisen หรือ ยิปซี แอร์
  ซึ่งเป็นผลงานของ ปาโบล เดอ ซาราซาต Pablo de Sarasate นักแต่งเพลงและนักไวโอลีนชื่อดังชาวสเปน  ปาโบล เดอ ซาราซาต

  สันติ ลุนเผ่ เคยพูดถึงเพลงนี้ ในการให้สัมภาษณ์"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"
  http://www.bangkokbiznews.com/2007/04/28/WW06_0609_news.php?newsid=66298
  "พออายุ 11-12 ก็เริ่มเล่นไวโอลิน ก็มาจากการฟังแผ่นเสียงก่อนเหมือนกัน เพลงที่มีไวโอลินเพลงแรกที่ฟังคือยิปซีแอร์ของซาราซาเต้ ที่เดี๋ยวนี้มาแปลงเป็น 'จันทร์กระจ่างฟ้า' แหม...มันเพราะเหลือเกิน ตอนนั้นเก็บเงินได้ 120 บาทก็ไปซื้อไวโอลินแถวหลังกระทรวงกลาโหม นั่งเล่นมั่วไป ตอนหลังก็ไปเรียน เล่นมาเรื่อย จนกระทั่งมาถึงเพลงยิปซีแอร์ที่ทำให้เราอยากเล่นนี่ ปรากฏว่า...ตาย เล่นยังไงก็เล่นไม่ได้"
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Aug 28, 2009 9:38 pm

  ใช่เลย ตัดมาในช่วงนาทีที่ 4.30 ซึ่งเป็น movement ที่ไพเราะ
  ลองฟังดูที่นี่ มันเก่ามากแล้ว น่าจะสมัยที่ท่านผู้ปกครองยังเด็กมากๆ

  http://www.drnui.com/viewthread.php?tid=95


  แต่มีการนำมาร้องใหม่เรื่อยๆอยู่น่ะ อย่าง เบิร์ด ธงไชย
  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=15&gblog=369

  หรือมา แนว ธีร์ ไชยเดช เลย


  เสียดายหาเวอร์ ชั่น แซม ยุรนันท์, ทิพวรรณ ไม่ได้ .......


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Dec 09, 2009 11:32 am

  โฆษณา แชมพูสระผม เคยดูกันไหม  นางเอก + นางอิจฉา เหมือน หนังไทยไม๊.....
  เพลง ประกอบ สุดไพเราะ


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Dec 09, 2009 11:38 am

  ชื่อเพลง canon in D อีก หนึ่งใน เพลง คลาสสิค ที่เปิดฟังกันบ่อยที่สุด...
  เพลงนี้เก่า มาก 300 กว่าๆปีก่อนโน่น สมัยนั้น เปียนโน ตัวแรกยังไม่มีในโลกเลย แต่มีไวโอลินแล้ว....

  เล่นกัน หลายแบบมากๆ

  เอา เวอร์ชั่น ไวโอลิน + เปียนโน แบบ เด็กนักเรียนมากฝาก โดย เด็กๆ แบบซ้อมกันเล่นๆมาให้ชม


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Dec 09, 2009 11:43 am

  เด็กน้อย... ไหงเล่นเพราะจัง ลองดูหน้าตาชัดๆหน่อย


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Poring~Raider*
  .....
  .....

  Posts : 498
  Joined : 08/02/2009
  Location : ข้างๆมิกุจัง=[]=!!
  Karma : 2

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Poring~Raider* on Thu Dec 10, 2009 12:32 am

  คืนนี้หนูนอนดึกหน่อย

  มานั่งฟังเพลงcanonของคุณลุงAdmin

  เพราะมากเลยค่ะ^^

  ขอบคุณคุณลุงAdminมากเลยนะคะ

  ที่มาลงเพลงเพราะๆให้ฟัง>O<


  ==============================================================================================================
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: โลกน่ารู้#4 ดนตรี กับ ความฉลาด

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 18, 2009 9:16 am

  ครับ.... เด็ก 2 คน นั่น ไม่ธรรมดาจริงๆ........ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  แล้วว่างๆจะมาเล่าเรื่องเพลง canon in D ให้ฟังต่อ..... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  ว่าแต่งานปีใหม่นี้

  ได้ข่าวว่า.. นักเรียน Violin ทั้งหลาย จะมีการแสดง นี่ จริงหรือเปล่า..... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  ส่วน นักกีตาร์ (ฝ่ายชาย) ข่าวว่ายืนยันมาแล้วที่จะขึ้นแสดง เพลง พรปีใหม่...... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

  ส่วนนัก เปียโน หากจะแสดง ต้องนำเปียโนมาจากบ้านด้วย Laughing Laughing Laughing Laughing ทางร้านไม่มี Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 7:59 am