แบบทบทวนวิชาคณิต เรื่องการวัด

  Share
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  แบบทบทวนวิชาคณิต เรื่องการวัด

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Fri Sep 11, 2009 10:03 am

  ไม่รู้ว่าลงที่ไหนนะ

  แต่ก้อลงๆมาเหอะ

  ไม่ใช่ข้อสอบ

  แต่จะลองทบทวน

  จะทยอยลงนะ มันเยอะมากๆ มี ข้อกา กับ เขียนปนๆกันนะ

  ไม่เข้าใจโทรมาถามได้ เด๋วลงแนวคิดให้

  ต้องโทรนะ แม่ไม่ให้เปิดคอม ถ้าไม่มีเหตุผล

  083-788-6645

  ถ้าไม่ถามก้อไม่ลง

  ส่วนเฉลยจะทยอยลง

  1. ข้อใดเป็นเท็จ

  ก. พื้นที่ 3 เหลี่ยม = 1/2 ของพื้นที่ 4 เหลี่ยม
  ข. 3 เหลี่ยม 2 รูปที่มีพื้นที่เท่ากันรวมกัน = พื้นที่ 4 เหลี่ยม
  ค. 1/2 ของพื้นที่ 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = 1/4 ของพื้นที่ 4 เหลี่ยม
  ง. พื้นที่ของ 3 เหลี่ยม = 1/4 ของพื้นที่ 4 เหลี่ยม  2. ข้อใดไม่เป็นรูป 4 เหลี่ยมด้านขนาน
  ก. จัตุรัส ข. ผืนผ้า ค. คางหมู ง. ขนมเปียกปูน

  3.รูป 4 จตุรัสมีเส้นรอบรูป 32 นิ้ว จะมี พื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  ตอบ............

  4. รูป 4 ผืนผ้าที่มีเส้นทะแยงมุมยาว 12 ซม. จะมีพื้นที่กี่ ตร. ซม.
  ก. 70 ข. 72 ค. 74 ง. 76

  5. 4 เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว 10 ซม. และมีพ.ท. 80 ซม. จะมีส่วนสูงเท่าไร
  ตอบ.....................
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: แบบทบทวนวิชาคณิต เรื่องการวัด

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Fri Sep 11, 2009 10:14 am

  เฉลย
  1. ง.
  2. ค.
  3. 9216 ตร.ซม.
  4. ข.
  5. 8 ซม.
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: แบบทบทวนวิชาคณิต เรื่องการวัด

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Sat Sep 12, 2009 9:03 am

  มาต่อๆๆๆ

  6. สามเหมี่ยม abc ที่มี ab ยาว 3 หน่วย bc ยาว 6 หน่วย และ ac ยาว 7 หน่วย และไม่มีมุมใดเปนมุมฉากจะมีพ.ท.เท่าไร
  1. 9 ตารางหน่วย 2 รูท80 ตารางหน่วย 3. รูท86 ตารางหน่วย 4. 63 ตารางหน่วย

  7.รูป 4 เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปหนึ่งมีเส้นทะแยงมุม 2 เส้น ยาว 5 ซม. และ 7 ซม. จะมีพื้นที่............. ตารางเซนติเมตร

  8.พื้นที่รูป 6 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีด้านยาวด้านละ 2 นิ้ว จะมีพื้นที่ประมาณเท่าไร (กำหนดให้ รากที่ 2 ของ 3 = 1.732)
  ก. 6.928 ข. 10.392 ค. 1.124 ง.15.588
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: แบบทบทวนวิชาคณิต เรื่องการวัด

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Sun Sep 13, 2009 6:53 pm

  6. รูท 80
  7. 17.5
  8. 10.392

   เวลาขณะนี้ Tue Mar 20, 2018 1:45 am