ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  Share
  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Sun Dec 20, 2009 11:04 am

  รบกวนเพื่อนๆ และ ผู้ปกครองนะครับ
  ไครรู้มาโพส บอกทีครับ เรื่องที่จะสอบของวิชาต่างๆอ่ะครับ
  เพื่อเป็นประโยชน์แก่น.ร.ทุกคนนะครับ
  ช่วยๆกันงับ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Sun Dec 20, 2009 7:29 pm

  ตอบหน่อยเร้ว
  จารีบอ่านก้ะ
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Mon Dec 21, 2009 10:39 am

  E๏Ter๏NaL~ พิมพ์ว่า:รบกวนเพื่อนๆ และ ผู้ปกครองนะครับ
  ไครรู้มาโพส บอกทีครับ เรื่องที่จะสอบของวิชาต่างๆอ่ะครับ
  เพื่อเป็นประโยชน์แก่น.ร.ทุกคนนะครับ
  ช่วยๆกันงับ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy


  เป็นประเด็นที่ดีและจำเป็นในการสอบของเด็กๆ แต่อาจทำได้ไม่สมบูรณ์ ใครรู้ช่วยเข้ามาช่วยกันค่ะ เพื่อให้ครบถ้วน  ที่มาของเนื้อหาที่ใช้สอบ

  1. มาจากการแจ้งของครูแต่ละวิชา(บางวิชา)

  2. มาจากบทเรียนในหนังสือเรียน , ชีท

  3.มาจากสมุดที่จดงาน

  4.มาจากหนังสือเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข ชั้นม.2 (มีประโยชน์มาก เคยนำมาใช้เมื่อม.1

  แต่ม.2 วิธีเขียนของแต่ละวิชา ต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ทำให้ มีทั้งชัดเจน และไม่ชัดเจน)  ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ

  สอบวันที่24ธ.ค.52

  คณิตฯเพิ่มเติม - สอบเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม ( ชีทสีชมพู ทำให้หมด )ข้อสอบเป็นอัตนัย 20ข้อ
  1. โดยใช้สมบัติการแจกแจง,


  2. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวในรูป x^2 + bx + c = 0 และในรูป ax^2 + bx + c = 0 ,


  3.การใช้พหุนามกำลังสองสมบูรณ์ ( a+b)^2 และ ( a-b)^2 มาใช้ในการ

  แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว

  4. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ที่มีรูปผลต่างกำลังสอง a^2 – b^2  พระพุทธศาสนา- สอบเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา , การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

  1. ขันธ์ 5

  2. กรรมชั่วทางกาย3 , ทางวาจา 4

  3. อบายมุข6

  4. อามิสสุข , นิรามิสสุข

  5.กัลยาณมิตร7ประการ

  6.กุลจิรัฏฐิติธรรม

  7. สัปปุริสธรรม7

  8.พุทธคุณ9, ธรรมคุณ 6, สังฆคุณ 9

  9.การบริหารจิตฝึกอานาปานสติ

  10.และอื่นๆ ให้ดูเพิ่มเติมในชีท  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด - (ไม่แน่ใจว่าจะสอบหรือไม่ ช่วยบอกกัน น่าจะไปสอบปลายภาค ไม่ใช่กลางภาค)

  ส่วนเนื้อหาสอบ น่าจะเป็นการให้ เรื่องมาให้อ่านและตอบคำถาม
  ไทยพื้นฐาน - วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ (เทอมนี้ยาก เนื้อหาปริมาณมาก เรียนไม่เต็มที่เพราะมีกิจกรรมมาก


  กระทบทุกวิชา การบริหารจัดการอ่อนยวบไปหลายองคาพยพ ไม่เรียนชดเชย ทั้งๆที่มีหนังสือแจ้งว่าจะเรียนคาบ8-9 )

  1. โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ , สุภาษิตนฤทุมนาการ, สุภาษิตอิศปปกรณำ

  2. กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

  3. ถกประเด็นทำเป็นรายงาน - คำศัพท์เฉพาะใช้ในการประชุม เช่นคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารในการประชุม

  4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม - เป็นเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพย ยากที่สุด ข้อสอบมีทั้งกว้าง-ลึก ข้อสอบพลิกแพลงมีมากถกเถียงกันไม่ยุติ

  ยกตัวอย่างสำนวน ที่ความหมายใกล้เคียงกันมากขิงก็รา ข่าก็แรง, ขมิ้นกับปูน ยากที่จะเห็นความแตกต่าง นักเรียนต้องได้ครูเฉลยจึงจะมีข้อยุติ

  ว่าเอาแบบนี้ ถ้าครูไม่ร่วมมือเฉลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นไปเท่าตัว

  5. รำวงวันลอยกระทง กับการละเล่นของไทยและประโยคกริยาเรียง

  6. ปาร์ตี้บาร์บีคิวและคำยืมภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์ - แสงและการมองเห็น มีเอกสารที่เพื่อนโพสต์ในห้องการเรียนช่วยได้


  เนื้อหามีคำนวณให้ศึกษาการใช้เครื่องหมาย +และ - สำหรับกระจกโค้งและเลนส์ ที่สำคัญคือ เขียนทางเดินแสงให้ได้ จนชำนาญ


  จะช่วยการคำนวณและตอบคำถามได้ (ข้อสอบบรรยายก็ยากตัวเลือกก้ำกึ่งชวนให้ตอบผิด เช่น หลักการใดใช้ในใยแก้วนำแสง ตัวเลือกใกล้กันมี


  ใช้หลักการการหักเหแสงและการสะท้อนกลับหมดหรือ การสะท้อนกลับหมด ครูคนเดียวกันยังเฉลยต่างกันวันนี้ตอบไม่เหมือนเมื่อวาน


  ครูคนละคนเฉลยก็ต่างกัน ) ฝึกทำโจทย์ให้มากๆ


  1. กระจกเงาราบ

  2. กระจกเว้า-นูน

  3. เลนสํนูน-เว้า

  4. ปรากฏการณ์แสง การหักเห ดัชนีการหักเห การสะท้อน การสะท้อนกลับหมด รุ้ง การทรงกลด มิราจ ใยแก้วนำแสง กล้องโทรทรรศน์

  กล้องจุลทรรศน์

  สำหรับวิชาอื่นจะมาตอบทีหลังค่ะ น้องปั้น รูปหล่อ รอหน่อยนะคะ ตอนนี้เจ้านายเรียกตัวค่ะ


  ==============================================================================================================
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Mon Dec 21, 2009 4:24 pm

  สอบวันที่ 28ธ.ค. 52

  คณิตฯพื้นฐาน-1. สอบเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในรูป ax + b = 0 มีโจทย์ประยุกต์ จากง่ายจนถึงยากมาก ได้แก่ประยุกต์ในเรื่องจำนวน , อัตราส่วนร้อยละ ,ความเร็ว (รถไฟ,พายเรือ,การเดิน,วิ่ง,นาฬิกา) การเปิด-ปล่อยน้ำ
  อายุ เช่น ระหว่างเวลา 7-8 น. เข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา เป็นเส้นตรงที่เวลาเท่าใด ควรทำโจทย์ให้ครบทุกเรื่อง
  การเรียนในชั่วโมงยังไม่ทำให้เกิดทักษะ ต้องหาโจทย์พิเศษทำ น่าเสียดายไม่มีใครโพสต์โจทย์โรงเรียน มาฝึกฝนกัน สอบคราวนี้คะแนนห้องอาจไม่ดีนัก

  2.เส้นขนาน หาขนาดของมุมที่ต้องการ โดยอาศัย เรื่องคุณสมบัติของเส้นขนาน ได้แก่ มุมแย้งของคู่ขนานเท่ากัน, มุมภายใน-ภายนอก บนด้านเดียวกันของคู่ขนานเท่ากัน , มุมภายในบนด้านเดียวกันของคู่ขนานรวมกันเท่ากับ2มุมฉาก เป็นต้น สำคัญที่ต้องรู้จักเติมเส้น ไม่ยาก เพราะคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ป.6แต่ก็มีโจทย์ยากปราบเซียน เวลาสอบเกิดอาการช็อตง่ายๆ อย่าประมาท คราวนี้ในห้องเรียนเรื่องนี้น้อยเพราะไม่มีเวลา


  สังคมฯ
  - สอบเรื่องประวัติศาตร์ เนื้อหามาก เวลาเรียนมีน้อย นักเรียนต้องช่วยตัวเองมาก ระดับม.2 มีปัญหาการบริหารการเรียนการสอน ในหลายๆวิชา ไม่มีการชดเชยคาบ8-9 ตามที่เคยแจ้งว่าจะมี
  1. ช่วงสมัยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ( มีเสียงกระซิบข้อสอบ 1.บิดาแห่งประวัติศาสตร์คือใคร)
  2. พัฒนาการของสังคมมนุษย์ในภูมิภาคเอเซีย-มนุษย์ปักกิ่ง,โจวโกวเตียน,แหล่งโบราณคดีเจริโค, อารยธรรมเมโสโปเตเมีย, ฮวงโห,อินเดียโบราณ,ลุ่มน้ำสินธุ,วัฒนธรรมโจมอนของญี่ปุ่น
  3. อาณาจักรไทยสมัยอยุธยา (ข้อสอบ ไทยแบ่งยุคประวัติศาสตร์ด้วยวิธีใด ตอบ ราชธานี )
  4. มรดกไทยสมัยอยุธยา


  อังกฤษหลัก - สอบเรื่อง adj. , adv. , linking verb ,comparison ( as…..as), comparative & superlative ,too & enough , vocabulary ,conversation , structure ,และ Reading
  [/b][/size][/color]ไม่ทราบว่า ตรงกับสิ่งที่ E๏Ter๏NaL ต้องการหรือไม่ และอยากทราบอะไรอีกค่ะ


  ==============================================================================================================
  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Tue Dec 22, 2009 7:07 pm

  ขอบคุน mom007 มากเลยครับ
  ผมจาเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปไช้อย่างเต็มที่เลยครับ
  ขอบคุณมากๆครับ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy เพื่อนๆอย่าประมาทหละ สุ้ๆ^V
  เป็นกำลังใจไห้คร้าบ
  avatar
  WinwanwoNz ™
  .....
  .....

  Posts : 577
  Joined : 08/02/2009
  Location : ข้างเคียงน้องปู+งู Bakemonogatari
  Karma : 0

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  WinwanwoNz ™ on Tue Dec 22, 2009 7:14 pm

  Thx ครับ ^^
  avatar
  Indielด็กlluว
  .....
  .....

  Posts : 1856
  Joined : 14/02/2009
  Location : Top Of The World
  Karma : 1

  Re: ขอเรื่องที่จะสอบของแต่ละวิชาหน่อยครับ

  ตั้งหัวข้อ  Indielด็กlluว on Wed Dec 23, 2009 2:35 pm

  มีปาโยชมากค้าบบบ thx ค้าบ

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 7:46 am