ประกวดสัญลักษณ์40ปีบดินทร

  Share
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  ประกวดสัญลักษณ์40ปีบดินทร

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Thu May 27, 2010 7:24 pm

  ปีหน้า ร.ร.บดินทรครบรอบ40ปี

  ทางร.ร.เชิญชวนประกวดสัญลักษณ์

  มีรายละเอียดตามนี้ค่ะ http://board.bodinzone.com/view.php?id=20278

  การ ประกวดสัญลักษณ์ “ 40 ปี บดินทรเดชา ”

  เนื่องจาก ปีการศึกษา 2554 เป็นปีแห่งการครบรอบวาระ “ 40 ปี บดินทรเดชา ”
  คณะ ผู้บริหารของโรงเรียน , สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ,
  เครือข่ายผู้ปกครอง และ สมาคมครูและผู้ปกครอง ฯ
  ได้มีการประชุมเพื่อกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีดังกล่าว
  ทั้งนี้ทางสมาคมนักเรียนเก่าบดิน ทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
  ได้รับเกียรติเป็นผู้รับผิดชอบในการประกวดสัญลักษณ์ “ 40 ปี บดินทรเดชา ” ขึ้น
  เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรม ต่างๆและประชาสัมพันธ์
  ให้ชาวบดินทรเดชาทุกคนทราบ โดยมีรายละเอียดในการประกวดดังนี้


  คุณสมบัติผู้เข้า ร่วมประกวด
  1. คณะครูของโรงเรียน
  2. นักเรียนปัจจุบัน
  3. นักเรียนเก่า
  4. ผู้ปกครองของนักเรียน
  5. บุคคลภายนอกทั่วไป


  กติกา
  1. มีตัวเลขแสดงถึง “ 40 ปี บดินทรเดชา ”
  2. มีตัวอักษร หรือ คำ ที่แสดงถึงความเป็นบดินทรเดชาในโทนสีน้ำเงิน
  3. มีสัญลักษณ์ หรือ ลายเส้น ที่แสดงถึงพระเกี้ยว ในโทนสี ชมพู
  4. ในกรณีที่ใช้เลขไทย ( ๔๐ ) ตัวอักษรต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทย และ กรณีที่ใช้เลขอารบิก ( 40 ) ตัวอักษรต้องเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ
  5. อธิบายความหมายของผลงาน
  6. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วม ประกวด สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) มีสิทธิ์ เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้งานและปรับ ปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งสิทธิ์ที่จะใช้ในการผลิตสื่อต่างๆเพื่อแจก จ่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน กิจกรรมต่างๆและสถานที่อื่น ๆ ต่อไป
  7. การตัดสินของกรรมการถือว่า เป็นที่สิ้นสุด


  รางวัลการประกวด
  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับ
  • เงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ


  คณะกรรมการตัดสิน
  1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ( ประธานคณะกรรมการตัดสิน )
  2. ตัวแทนคณะกรรมการจากโรง เรียนบดินทรเดชา
  ( สิงห์ สิงหเสนี )
  3. ตัวแทนคณะกรรมการจากสมาคม นักเรียนเก่าบดินทรเดชา ฯ
  4. ตัวแทนคณะกรรมการจากเครือ ข่ายผู้ปกครอง ฯ
  5. ตัวแทนคณะกรรมการจากสมาคม ผู้ปกครองและครู ฯ


  การส่งผลงานเข้า ประกวด
  1. ส่งเข้า E-mail ที่ bodinalumni@gmail.com
  2. ส่งที่ห้องคณะกรรมการนัก เรียน 1109
  • โปรดระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ

  กำหนดส่ง
  ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2553

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  bodinalumni@gmail.com

  • ฝ่าย กิจกรรม สมาคมนักเรียนเก่า ฯ
  ( คุณปอง คุณ 085-099-4595 )


  ==============================================================================================================
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: ประกวดสัญลักษณ์40ปีบดินทร

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon May 31, 2010 3:17 pm

  ขอบคุณ mom007
  ที่ช่วยลง ครับ


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  Re: ประกวดสัญลักษณ์40ปีบดินทร

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Mon May 31, 2010 11:54 pm

  ยินดีค่ะadmin

  อยากให้เด็กๆของห้องมีส่วนร่วมกับทางร.ร.ค่ะ

  หลายคนมีฝีมือการออกแบบ

  เห็นได้จากการออกแบบเสื้อทัศนาจรนะคะ

  เอ้า.....มาส่งประกวดกัน ม.3/7


  ==============================================================================================================

   เวลาขณะนี้ Mon Apr 23, 2018 4:47 am