NEW YEAR DAY 2554

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:05 am

  งานปีใหม่ผ่านไปโดยดี หวังว่าทุกๆคนคง มีความสุขกัน
  รูปชุดนี้ คงเป็นสุดท้ายที่จะลงในหนังสือรุ่น


  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:09 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:10 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:12 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:13 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:14 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:15 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Dec 31, 2010 10:25 am

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  หมดแล้วครับ มีหลายๆคนอาจมีรูปในชุดนี้น้อยหน่อย อาทิ นาจา หยู บีม ปั้น วิน นิว ฯลฯ
  เนื่องจาก บุคคลกลุ่มนี้มีรูปในหนังสือรุ่นมากแล้ว จึงอยากให้รูปชุดนี้ เป็นรูปคนที่ไม่ค่อยมีรูป มากหน่อย
  หลังจากรูปชุดนี้ หนังสือรุ่นคงมีรูป พวกเราทุกคนในปริมาณ ที่ใกล้เคียงกัน
  ยังคงขาด ป้องปก เพียงคนเดียวที่มีรูปน้อยมาก ใคร สนิทกับป้องปก หรือมีรูปป้องปกตอนทำกิจกรรมที่โรงเรียน ช่วยฝากมายด์ (กรวีร์) มาจะดีมาก


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Fri Dec 31, 2010 10:44 am

  ป้องปกมีกิจกรรมเดียวที่เห็น
  คือ เล่นไอโฟน - -
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Fri Dec 31, 2010 12:29 pm

  Admin พิมพ์ว่า:[You must be registered and logged in to see this image.]

  น้องจอมอุดหูกันเลยทีเดียว 55+
  avatar
  [S]leepy
  .....
  .....

  Posts : 367
  Joined : 12/05/2009
  Location : หน้าคอม
  Karma : 1

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  [S]leepy on Fri Dec 31, 2010 9:49 pm

  อยากกดูรูปทั้งหมดอ่ะครับ
  จัดให้หน่อยได้ไหม๊คับ คุณลุงแอดมิน
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Jan 03, 2011 3:31 pm

  [S]leepy พิมพ์ว่า:อยากกดูรูปทั้งหมดอ่ะครับ
  จัดให้หน่อยได้ไหม๊คับ คุณลุงแอดมิน
  ได้.... แต่รอก่อน
  วันนี้ เอาไป 3 รูปก่อน

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Jan 03, 2011 3:31 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Jan 03, 2011 3:32 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Mon Jan 10, 2011 8:07 pm

  รอดูรูปอยู่นะครับเนี่ย 555+
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 13, 2011 4:27 pm

  ทยอย ลงให้ อีก 4 รูป

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 13, 2011 4:28 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 13, 2011 4:29 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 13, 2011 4:30 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Jan 14, 2011 4:22 pm

  ช่วงใกล้เลิก
  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Jan 14, 2011 4:23 pm

  นักร้องนำ
  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Jan 14, 2011 4:24 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri Jan 14, 2011 4:25 pm

  [You must be registered and logged in to see this image.]

  ต่อ


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  DaRLy#3
  .....
  .....

  Posts : 304
  Joined : 22/07/2009
  Karma : 2

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  DaRLy#3 on Sun Jan 16, 2011 8:57 pm

  ใครมีวิดีโอร้องเพลงบ้างครับ ทั้ง 2 วงเลย อยากได้มากๆๆ
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: NEW YEAR DAY 2554

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 20, 2011 10:27 pm

  มีแต่ภาพนิ่ง
  [You must be registered and logged in to see this image.]


  ==============================================================================================================
  _____[You must be registered and logged in to see this image.]_________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 8:03 am