โครงการ ค่ายเสถียรธรรมสถาน

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  โครงการ ค่ายเสถียรธรรมสถาน

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Feb 03, 2009 10:49 am

  กิจกรรม


  ๑. ค่ายโรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ (ค่ายกลางวัน)
  ..............ทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. (ดู ‘วิถีชีวิตประจำวัน’) กิจกรรม จะมีทั้งช่วงที่เด็กกับพ่อแม่ทำด้วยกันและแยกกัน โดยพ่อแม่มีหน้าที่เรียนรู้วิถีชีวิตแห่งสติในรูปแบบที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ กับท่านแม่ชีศันสนีย์ และคณะแม่ชี ส่วนลูก ๆ จะมีคณะแม่ครูจากบ้านเรียนแห่งรักและศานติและ อาสาสมัครจากสาวิกาสิกขาลัย นำปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งสติในรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็กต่อเนื่องตลอด ทั้งวัน โดยกระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๓ ด้านคือ
  ..............๑.๑ วิถีชีวิตแห่งสติ : การฝึกความตื่นรู้ของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในกิจกรรมวัตรประจำวัน
  ..............๑.๒ ฐานกิจกรรมอริยะสร้างได้ : เลือกเข้าร่วมตามความสนใจ
  ..............๑.๓ WorkShop แห่งสติ : เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มตามกระบวนการ

  ๒. ค่ายครอบครัวแห่งสติ...อริยะสร้างได้ (๓ วัน ๒ คืน)
  .............. เดือนเมษายนและเดิอนตุลาคม สำหรับผู้เคยร่วมวันโรงเรียนพ่อแม่แล้ว

  ๓. เรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมตามอัธยาศัย
  ..............๓.๑ เสถียรธรรมสถานเปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. สามารถเข้ามาสนทนาธรรมกับท่านแม่ชีผู้ให้คำปรึกษา
  และเรียนรู้ด้วยตนเองกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และสื่อทางธรรมต่างๆได้
  ทำวัตรเช้า ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็นเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. (ร่วมทำวัตรเย็นกรุณาแจ้งล่วงหน้า)
  ..............๓.๒ ครอบครัวแห่งสติ(กลุ่มทั่วไป) เป็นการเปิดพื้นที่ทุกวันเสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ ให้ครอบครัวได้พาเด็ก
  เข้ามาเรียนรู้ตามอัธยาศัย ขณะที่เด็กและผู้ปกครองอาจยังไม่พร้อม ‘เข้ากลุ่ม’ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ สามารถทดลองเรียนรู้กับชุมชนเสถียรธรรมสถานโดย
  ....................... ๓.๒.๑ ฐานกิจกรรมศิลปะแห่งสติ
  ................................................ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
  .................................................ฐานกิจกรรมหนังสือเดินทาง วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
  ......................๓.๒.๒ วิถีแห่งสติ ในชุมชนวันหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์
  ................................................ภาวนากับบทเพลงเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
  ................................................ภาวนากับการนอนและเดินเล่นอย่างมีสติเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
  ..............๓.๓ สื่อสารด้วยหัวใจ ด้วยช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ ได้แก่
  ..............สื่อของเสถียรธรรมสถาน
  ..............ข - ซีดีเพลงชุด ‘ชมสวน’ และ ‘Little Happiness’ บทเพลงภาวนาสำหรับครอบครัว
  .............. - คุยกันประสาวงศาคณาญาติทาง email : family@sdsweb.org
  .................- นิตยสารสาวิกา ‘อริยะสร้างได้’ อ่านหนังสือเล่มนอก เพื่อเข้าใจหนังสือเล่มใน
  .................- รายการโทรทัศน์ ‘ธรรมสวัสดี’ ทางโมเดิร์น 9 TV วันจันทร์-ศุกร์เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๐๒ น.
  .................- รายการวิทยุ ‘สาวิกา’ สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์และอาทิตย์ ........
  เวลา .๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.
  .............. -www.sdsweb.org ธรรมะ ศักดิ์สิทธิที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในเสถียรธรรมสถาน การปฏิบัติธรรม จิตประภัสสร โรงเรียนพ่อแม่ รายการวิทยุสาวิกาและรายการโทรทัศน์ ธรรมสวัสดี คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนทุกข์กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ฯลฯ
  ..............- www.smustsay.org สอนลูกรักให้เป็น...ไม่เป็นทุกข์

  ..............สื่ออื่นๆ
  ..............- นิตยสารรายเดือน ‘Baby’s Digest’ คอลัมน์ ‘Little Happiness’
  ..............- หนังสือพิมพ์ ‘คมชัดลึก’ คอลัมน์ ‘มองนอกดูใน’ ทุกวันพุธ
  ..............-หนังสือพิมพ์ ‘ไทยโพสท์’ คอลัมน์ ‘ชีวิตรื่นรมย์’ ทุกวันอังคาร
  ..............-นิตยสารรายสัปดาห์ ‘LIZA’ คอลัมน์ ‘Life Advice’

   เวลาขณะนี้ Sat Apr 21, 2018 10:48 pm